Samenwerken voor een groenere toekomst

Samenwerken voor een groenere toekomst

 

We are driven by nature's beauty

Onze strategie op gebied van duurzaamheid

Ons blijven ontwikkelen binnen de grenzen van de planeet en haar grondstoffen; dat is aankomende jaren de uitdaging voor onze keten. Van Dijk Flora is ervan overtuigd dat de innovatieve tuinbouwsector er klaar voor is met duurzame oplossingen iedereen te laten meegenieten van de energie die bloemen en planten geven. Daar werken we samen met onze partners elke dag hard aan.

We vinden het belangrijk dat de processen in de gehele keten zo groen mogelijk zijn. Met onze partners zoeken we naar de beste manier om onze footprint te verkleinen, zoals het beperken van de negatieve impact van de teelt of het slim verpakken en transporten van sierteeltproducten. We onderzoeken oplossingen die het gebruik van energie, gewasbeschermingsmiddelen, verpakkingen en water kunnen reduceren. Maar ook door te zoeken naar nieuwe bestemmingen voor afvalstromen én door te bouwen aan duurzame samenwerkingen dragen we ons steentje bij aan een groenere toekomst.

Respect voor natuur, oog voor mensen

We vinden dat we een maatschappelijke verantwoordelijkheid en voorbeeldrol in onze sector hebben. Omdat we graag verantwoordelijk met onze planeet omgaan, denken we na over urgente problemen die wereldwijd aan de orde zijn zodat we onze processen hierop kunnen aanpassen.

Drie thema's

Samen met onze partners, leveranciers en andere stakeholders hebben we in 2018 drie duurzame focusgebieden geformuleerd. Concreet, tastbaar en helder. Met deze thema's geloven wij het verschil te maken in de keten.

Circulaire economie

  • Plasticreductie

  • Biodiversiteit

CO2-reductie

  • CO2-reductie

Wil je weten hoe we hier vorm aan geven? Lees dan hieronder meer over onze drie duurzame thema's.

j.vanderklauw@vandijkflora.nl

Drie duurzame thema's